Triglav Osiguranje d.d. | Dolina 8, Sarajevo | 033/252-110 | info@triglav.ba
Ugovaranje paketnog osiguranja stana i stambenih pokretnina
A - Odabir elemenata osiguranja
B - Podaci o osiguranicima
C - Uvjeti osiguranja i plaćanje
A - Opšti podaci
Opšti podaci
*** Polja označena zvjezdicom su obavezna
Datum početka
OSIGURANE SUME GODIŠNJA PREMIJA U KM  
SMRT USLJED NEZGODE TRAJNI INVALIDITET PO ČLANU DOMAĆINSTVA  
5.000,00 10.000,00 12
7.500,00 15.000,00 18
10.000,00 20.000,00 24
20.000,00 40.000,00 48
Nastavi na slijedeći korak
Obračun godišnje premije osiguranja
Ponuda za paket osiguranje stana
Površina stana : 0m2
Početak osiguranja :
Istek osiguranja : permanentno
Kod permanentnog trajanja osiguranja, svaka strana može raskinuti ugovor s danom isteka tekuće godine osiguranja, izvještavajući pismenim putem drugu stranu najkasnije tri mjeseca prije isteka tekuće godine osiguranja.
Paketna premija osiguranja : KM
Popust na postojeće osiguranje fizičkog dijela stana (50%): KM
Popust na mjere zaštite (5%):
Dopunsko osiguranje za članova : KM
Popust na trajanje osiguranja (5%): KM
Popust za plaćanje u cjelosti (5%): KM
Ukupno godišnja premija : 0,00 KM