Triglav Osiguranje d.d. | Dolina 8, Sarajevo | 033/252-110 | info@triglav.ba
Ugovaranje putničkog zdravstvenog osiguranja
A - Odabir elemenata osiguranja
B - Podaci o osiguranicima
C - Uvjeti osiguranja i plaćanje
COVID 19 - Za sve police putničkog zdravstvenog osiguranja uključeno je osiguravajuće pokriće za COVID 19.
A1/3 - Odaberite osiguranje
Polica osiguranja mora biti zaključena prije početka putovanja u inostranstvo.
U suprotnom smatraće se nevažećom i troškovi liječenja neće biti nadoknađeni.
Ovim osiguranjem mogu biti obuhvaćene osobe starosti do 75 godina.
Individualno osiguranje
Nastavi na slijedeći korak
Porodično osiguranje
  • Uključen popust za djecu
Broj odraslih osoba
Broj djece
Nastavi na slijedeći korak
Grupno osiguranje
  • Namijenjeno grupama osoba koje zajedno putuju u inostranstvo
  • Najmanje 1 dan do najviše 365 dana
  • Policom osiguranja mora biti obuhvaćeno najmanje 5 osoba
  • Uključen popust za grupu
Osiguranje ugovara
Nastavi na slijedeći korak
Poslovna ponuda
  • Polugodišnja i godišnja poslovna polica (maksimalni boravak u inostranstvu po jednom putovanju do 20 dana)
  • Godišnja polica za profesionalne vozače (maksimalni boravak u inostranstvu u toku godine do 90 dana)
Odaberite osiguranje
Nastavi na slijedeći korak
Aktivacija vaučera
Odaberite vaučer
Nastavi na slijedeći korak